Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo

Huyết học · Bệnh viện truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Dược TP.HCM,  theo học Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Huyết học – Truyền máu tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ Thảo cộng tác với các chủ đề vềbệnh lý Huyết học như Thalassemia, truyền máu, nhóm máu, sinh học di truyền…

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Bác sĩ Đa Khoa

  Đại học Y Dược TPHCM

 • Bác sĩ Nội trú Huyết học - Truyền máu

  Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM

 • Bác sĩ nội trú

  BV Chợ Rẫy

 • Bác sĩ nội trú

  Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng