TS. BS. GV Phạm Diệp Thuỳ Dương

Nhi khoa · Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương – Giảng viên bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chuyên điều trị các bệnh lý Nhi khoa và Sơ sinh; các vấn đề về biếng ăn và dinh dưỡng; tư vấn các vấn đề về phát triển thể chất, tâm thần và vận động; vấn đề tâm lý; nuôi con bằng sữa mẹ.

Trong hơn 30 năm, Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương có các kinh nghiệm làm việc như sau:

 • Giảng dạy lý thuyết đại học phần Sơ sinh, Dinh dưỡng và Nhi khoa phát triển.
 • Giảng dạy lý thuyết sau đại học phần Sơ sinh.
 • Giảng dạy lâm sàng học và sau đại học: nội trú, chuyên khoa I, II, cao học tại bệnh viện Nhi Đồng 2.
 • Giảng dạy sinh viên Y5 lớp Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
 • Nghiên cứu khoa học lĩnh vực Sơ sinh.
 • Hướng dẫn sinh viên Y6, lớp AUF, nội trú, cao học, chuyên khoa II làm nghiên cứu khoa học

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

 • Tốt nghiệp Sơ bộ chuyên khoa Nhi

  Đại học Y Dược TPHCM

 • Tu nghiệp Nhi khoa tổng quát

  Bệnh viện Jean Verdier, Paris, Cộng hòa Pháp

 • Tu nghiệp chuyên Nhi Sơ sinh

  Bệnh viện Robert Debré, Paris, Cộng hòa Pháp

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Nhi khoa

  Đại học Y Dược TPHCM

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nhi Sơ sinh

  Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM

 • Giảng viên lâm sàng học và sau đại học: nội trú, chuyên khoa I, II, cao học

  Bệnh viện Nhi Đồng 2

 • Giảng viên bộ môn Nhi

  Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

 • Bác sĩ điều trị

  Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng