avatarbadge

TS. BS. GV Phạm Diệp Thuỳ Dương

Hồ sơ chuyên gia

Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương – Giảng viên bộ môn Nhi Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chuyên điều trị các bệnh lý Nhi khoa và Sơ sinh; các vấn đề về biếng ăn và dinh dưỡng; tư vấn các vấn đề về phát triển thể chất, tâm thần và vận động; vấn đề tâm lý; nuôi con bằng sữa mẹ.

Trong hơn 30 năm, Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương có các kinh nghiệm làm việc như sau:

  • Giảng dạy lý thuyết đại học phần Sơ sinh, Dinh dưỡng và Nhi khoa phát triển.
  • Giảng dạy lý thuyết sau đại học phần Sơ sinh.
  • Giảng dạy lâm sàng học và sau đại học: nội trú, chuyên khoa I, II, cao học tại bệnh viện Nhi Đồng 2.
  • Giảng dạy sinh viên Y5 lớp Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
  • Nghiên cứu khoa học lĩnh vực Sơ sinh.
  • Hướng dẫn sinh viên Y6, lớp AUF, nội trú, cao học, chuyên khoa II làm nghiên cứu khoa học

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Tốt nghiệp Sơ bộ chuyên khoa Nhi

Đại học Y Dược TPHCM

point
Tu nghiệp Nhi khoa tổng quát

Bệnh viện Jean Verdier, Paris, Cộng hòa Pháp

point
Tu nghiệp chuyên Nhi Sơ sinh

Bệnh viện Robert Debré, Paris, Cộng hòa Pháp

Đọc tiếpsee-more

KINH NGHIỆM

point
Giảng viên lâm sàng học và sau đại học: nội trú, chuyên khoa I, II, cao học

Bệnh viện Nhi Đồng 2

point
Giảng viên bộ môn Nhi

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

point
Bác sĩ điều trị

Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM