avatarbadge

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tốt nghiệp đại học Y dược Huế xếp loại Giỏi, có 3 năm công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai từ tháng 7/2018- 11/2021.