avatarbadge

Dược sĩ Nguyễn Nhật Thiên Tú

Hồ sơ chuyên gia

Dược sĩ Nguyễn Nhật Thiên Tú đã từng làm công tác dược lâm sàng tại các bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang. Dược sĩ Tú cũng là cộng tác viên nội dung sức khỏe từng tham gia cộng tác viết bài/dịch thuật/hiệu đính các nội dung chuyên ngành cho nhân viên y tế trên một số trang web.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Thạc sĩ Dược lý - Dược lâm sàng - Khóa 2020-2022

Đại học Y Dược TP.HCM

point
Dược sĩ đại học

Đại học Y Dược TP.HCM

KINH NGHIỆM

point
Dược sĩ lâm sàng

Bệnh viện Nhi Đồng 2

point
Dược sĩ lâm sàng

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang

point
Trợ giảng bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM