Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Ngọc Lân

Đa khoa · Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ đa khoa tổng quát Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Tp. HCM năm 1999 và lấy bằng thạc sĩ năm 2007 của Trường Đại học University of Surrey, UK (Anh Quốc). Anh hiện đang là giảng viên Bộ môn Vi sinh, Khoa Y, Đại học Y Dược Tp. HCM, truyền đạt kiến thức cho sinh viên Y đa khoa, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Y tế Công cộng, Sinh viên các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, học viên sau đại học của Đại học Y Dược Tp. HCM (chuyên ngành Định Hướng Vi Sinh, Chuyên Khoa I,…). Anh cũng là cố vấn biên soạn sách giáo khoa.

Tại Hello Bacsi, bác sĩ Lân tham vấn y khoa cho các bài viết về các bệnh nhiễm, viêm gan B, C và nội khoa tổng quát.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ đa khoa

    Trường Đại học Y Dược Tp. HCM

  • Thạc sĩ

    University of Surrey, UK (Anh Quốc)

KINH NGHIỆM

  • giảng viên Bộ môn Vi sinh, Khoa Y

    Đại học Y Dược Tp. HCM

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng