avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Minh Duật

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Nguyễn Minh Duật hiện công tác tại khoa Ngoại niệu – Bệnh viện Bình Dân, đồng thời là giảng viên bộ môn niệu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ nội trú

Bệnh viện Bình Dân

point
Thạc sĩ ngoại

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

point
CK1 Ngoại

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM

point
Giảng viên bộ môn Niệu

Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

point
Bác sĩ điều trị

Khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Bình Dân