Mèo có được chích ngừa chưa vậy em? Em xem lại lịch chích ngừa dại của mèo,