avatarbadge

Bác sĩ Hứa Minh Luân

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Hứa Minh Luân tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, BS Luân làm việc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ đa khoa

Đại học Y dược TPHCM

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ điều trị

Khoa ngoại tổng hợp - BV đa khoa tỉnh Trà Vinh