Bác sĩ Hứa Minh Luân

Ngoại tổng quát · Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Hứa Minh Luân tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Từ năm 2019 đến nay, BS Luân làm việc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • Bác sĩ đa khoa

    Đại học Y dược TPHCM

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ điều trị

    Khoa ngoại tổng hợp - BV đa khoa tỉnh Trà Vinh