home
close
avatarbadge

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch

Bệnh viện Đại học Y dược Hà Nội

Hồ sơ chuyên gia

Quá trình công tác: – Năm 1960: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội – 1960–2005: Giảng viên bộ môn (BM) Dược lý Đại học Y Hà Nội Trong thời gian đó: + 1969–1974: Nghiên cứu sinh tại Hungary. Năm 1974 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. + 2001: Phó giáo sư + 2004: Giáo sư +1994: Phó chủ nhiệm BM Dược lý Đại học Y Hà Nội + 1999: chủ nhiệm BM Dược lý Đại học Y Hà Nội Giải thưởng: √ Đã có hơn 70 công trình nghiên cứu về thuốc được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Một số thuốc đã được đưa vào sản xuất như: thuốc hạ huyết áp: viên Vinca; thuốc giảm đau chống viêm, thuốc hạ đưòng huyết, hạ cholesterol máu... √ Trong quá trình công tác, ông tham gia nghiên cứu đề tài nhánh cấp nhà nước, chủ nhiệm và tham gia một số đề tài cấp bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở khác. Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, tiêu biểu như: Tác dụng hạ đường huyết tĩnh mạch của Piuitrine, 1964; Bước đầu tìm hiểu cơ chế hạ đường huyết của thổ phục linh, 2000; Ảnh hưởng của thổ phục linh trên nồng độ glucose và insulin máu ở chuột cống đái tháo đường di truyền chủng GK và trên đảo tụy cô lập, 2003… √ Sách đã xuất bản: Là tác giả, đồng tác giả: Sách xuất bản tại Nhà xuất bản Y học: Dược lý học, 1965, 1968; Dược lực học, tập 1, 2, 1979, 1993; Dược lý học, 1998; Phương pháp nghiên cứu khoa học y học, 1998; Bài giảng gây mê hồi sức, 2002; Dược lý học lâm sàng, 2003, 2005; Các thuốc giảm đau chống viêm, 2004, tái bản 2007; Dược lý học lâm sàng, 2003, 2005; Các thuốc giảm đau chống viêm, 2004, tái bản 2007; Dược lý học lâm sàng các thuốc tác dụng trên hệ giao cảm, 2009 – Nhà xuất bản Giáo dục: Dược lý học, tập 1, 2007, 2009, tập 2, 2009. √ Huân chương: Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Lao động hạng Ba √ Huy chương; Vì sự nghiệp giáo dục; Vì sức khỏe Nhân dân; Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ √ Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân