avatarbadge

Bác sĩ Đặng Quang Ngọc

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Đặng Quang Ngọc tốt nghiệp chính quy Học Viện Quân Y, có 6 năm công tác tại bệnh viện Quân y 9, bệnh viện Quân y 6. Hiện đang công tác tại bệnh viện Quân y 109 – Vĩnh Phúc. Với kinh nghiệm khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ chung và chuyên khoa tâm thần, bác sĩ Đặng Quang Ngọc hỗ trợ tham vấn, tư vấn cho bạn đọc cũng như thành viên của Cộng đồng Nuôi dạy con – Hello Bacsi.

 

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Bác sĩ đa khoa

Học viện Quân y

point
Bác sĩ CKI Tâm thần

Học viện Quân y

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ

Bệnh viện Quân y 9

point
Bác sĩ

Bệnh viện Quân y 6