Cho hỏi nhà thuốc bán cây hoắc hương phơi phơi khô bao nhiêu tiền 1kg vậy