Cho mình hỏi Atiso điều trị các vấn đề về gan, nhưng sử dụng nhiều lại ảnh hưởng

đến chức năng gan. Có thể sử dụng sp astiso cùng với thuốc đang điều trị các bệnh

về gan được không?