Hiện con đang 16 tuổi, con cảm thấy đau đầu, con có nên uống panadol không, nếu có thì mấy viên ạ