Ngày đầu tiên vợ em có kinh là 24/7 và đã bắt đầu uống đến bây giờ được 24 ngày. Trong quá trình uống k có xảy ra vấn đề nôn, tiêu chảy… vậy liệu vợ chồng e quan hệ k cần dùng biện pháp được chưa ạ