Bs ơi, t cưới vk mà qh đã hơn 3 đến 5 lần 1 ngày nhưng vk t vẫn chưa có cảm giác ấy thì làm sao