Uống thuốc sang vỉ thứ hai có cần sử dụng biện pháp tránh thai khác trong bảy ngày đầu như ở vỉ đầu tiên không bác sĩ???