e quên uống 4 viên cuối cùng của vỉ thuốc ..quan hệ trong những ngày quen đó có mang thai ko..e uong loại 21 viên