Trên nú răng nổi mụt mà bên dưới là răng hư cách đều trị sao dạ bác sĩ có ảnh hưởng gì ko ạ