Mẹ em, cách đây 5 năm có mổ tuyết giáp, gần đâu cảm thấy đâu cổ, rát họng, khi nuốt nước miếng