Bác sĩ cho con hỏi huyết áp mắt có thể tự hạ hay tăng không ạ?