Hổm rài con cứ bị ngứa nổi dạng giống như muỗi đốt mà xưng lên vậy á. Với lại ở vùng nhạy cảm con bị ngứa 2 bên. Nổi mục đỏ đỏ mà ngứa lắm. Với lại nhà đag sửa lại nữa. Con đag mang bầu, mà giờ con mún dùng thuốc sức để hết mình phải mua thuốc gì vậy bác sĩ