Tôi bị 1 vết hắc lào nhỏ ở tay đường kính khoảng 0.7cm