Bác Sĩ ơi cháu năm nay 17 tuổi mà bị tóc bạc sớm có phải là do di truyền không ạ