Chuyện là cháu có qhtd với một người có đeo bcs, nhưng cháu phát hiện gần âm vật bạn ấy có một nốt mụn thịt thâm đen to bằng nửa hạt lạc bé. Bạn ấy bảo đó là mụn thịt bạn ấy đang đốt, không phải sùi vì sùi có màu hơi đỏ chứ không thâm đen thế này. Cho cháu hỏi mụn thịt đó là sùi mào gà hay chỉ là một mụn thịt bình thường như bạn ấy nói ạ.