Bác sĩ cho e hỏi là e bị những vết bầm mọc khắp mông và mà mãi kh thấy tan là bị sao vậy bác sĩ