1. Đối tượng tham gia

Tất cả các thành viên của cộng đồng Hello Bacsi.


2. Thể lệ cuộc thi

- Không giới hạn bài dự thi, tuy nhiên hình ảnh không bị trùng và nội dung không được lặp lại.

- Khi BTC phát hiện bài dự thi có yếu tố gian lận, không trung thực thì bài thi sẽ bị loại ngay lập tức.

- Mỗi thành viên chỉ được trúng 1 giải thưởng trong 1 cuộc thi.

- Nếu những thành viên có số lượt thả tim bằng nhau, người nào có lượng bình luận cao hơn sẽ đạt giải.

- Những bài tham gia không đúng chủ đề sẽ không hợp lệ và không được nhận thưởng.

- Bài tham gia hợp lệ là bài đăng chỉ diễn ra trong thời gian quy định. Sau thời gian này, các bài tham gia gửi về sẽ không được tính.