e năm nay 30t e uống thuốc này có ảnh hưởng gì ko ạ