chân tôi bị đau bắp cơ với đùi thỉnh thoảng tôi cũng bị đau đầu như vậy đã bị nặng chưa ạ , và có biện Pháp nào tập nào để giúp hết đau không ạ