Đánh giá kết quả điều trị sau bao lâu với cơn đau thắt ngực?