Cho minh hỏi trước mình bị tngt den gio la 11 năm roi hnay cty to chuc tiem vacxin covid mình có hỏi la kok tiêm duoc o cty .co tiem phai len viện tiem .vay minh hoi lieu co tiem duoc kok b