Bé nhà cháu nổi 2 u thịt bên trong mũi. Không đau .bs có thể cho cháu biết cách chữa Không ạ