không biết e bị sao nữa ăn uống nước thì có cái gì chặn ở cổ họng không nuốt được rất khó chịu không biết là bệnh gì ạ