Bác sĩ ơi viêm phế quản hen có ăn được cá chép k ạ