Cover Image

Tâm lý MindCare - Trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý

Thông tin Tổ chức

Tâm lý MindCare là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tâm lý học và cung cấp dịch vụ tham vấn trị liệu tâm lý tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tại Mindcare gồm những nhà tâm lý học có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, luôn tận tuỵ, yêu nghề và giàu tình yêu thương với bệnh nhân. Bệnh nhân được lựa chọn một chuyên gia riêng cùng đồng hành trong suốt quá trình một cách an toàn, đặt lịch hẹn ưu tiên để để tiết kiệm thời gian, sẵn sàng phục vụ 24/7.

2 bệnh viện trong tổ chức

22 Ngõ 99 Nguyễn Tuân, P, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam

Chỉ đường

Tâm lý MindCare - Trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý MindCare là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tâm lý học và cung cấp dịch vụ tham vấn trị liệu tâm lý tại Việt Nam. Trung tâm có sứ mệnh “Vì triệu người Việt Nam hạnh phúc hơn mỗi ngày”, góp phần vào việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thói quen tìm tới sự hỗ trợ khi cần giúp đỡ. Đội ngũ chuyên gia của MindCare là những nhà tâm lý học có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, luôn tận tuỵ, yêu nghề và giàu tình yêu thương với bệnh nhân. Tại đây, bạn được lựa chọn một chuyên gia riêng cùng đồng hành trong suốt quá trình một cách an toàn, đặt lịch hẹn ưu tiên để tiết kiệm thời gian, sẵn sàng phục vụ 24/7. Bên cạnh đó, thông tin của khách hàng luôn được bảo mật tuyệt đối, đây cũng chính là nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ khi hành nghề tâm lý.

35 Đường Hoàng Diệu, Phường 12 , Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ đường

Tâm lý MindCare Hồ Chí Minh - Trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý MindCare là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tâm lý học và cung cấp dịch vụ tham vấn trị liệu tâm lý tại Việt Nam. Trung tâm có sứ mệnh “Vì triệu người Việt Nam hạnh phúc hơn mỗi ngày”, góp phần vào việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thói quen tìm tới sự hỗ trợ khi cần giúp đỡ. Đội ngũ chuyên gia của MindCare là những nhà tâm lý học có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, luôn tận tuỵ, yêu nghề và giàu tình yêu thương với bệnh nhân. Tại đây, bạn được lựa chọn một chuyên gia riêng cùng đồng hành trong suốt quá trình một cách an toàn, đặt lịch hẹn ưu tiên để tiết kiệm thời gian, sẵn sàng phục vụ 24/7. Bên cạnh đó, thông tin của khách hàng luôn được bảo mật tuyệt đối, đây cũng chính là nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ khi hành nghề tâm lý.

Có thể nhận lịch hẹn