Image of Bệnh viện Mắt Hà Nội quận Đống Đa

Bệnh viện Mắt Hà Nội quận Đống Đa

72 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Giờ làm việc

Thứ Hai

07:00 - 19:00

Thứ Ba

07:00 - 19:00

Thứ Tư

07:00 - 19:00

Thứ Năm

07:00 - 19:00

Thứ Sáu

07:00 - 19:00

Thứ Bảy

07:30 - 17:00

Chủ Nhật

07:30 - 17:00

Có cấp cứu

Chuyên khoa
  1. Nhãn khoa
Vị trí

Bệnh viện Mắt Hà Nội quận Đống Đa

72 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa