Image of Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt HITEC

Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt HITEC

55 Hàm Long, Hoàn Kiếm

Giờ làm việc

Thứ Hai

07:30 - 18:00

Thứ Ba

07:30 - 18:00

Thứ Tư

07:30 - 18:00

Thứ Năm

07:30 - 18:00

Thứ Sáu

07:30 - 18:00

Thứ Bảy

07:30 - 18:00

Chủ Nhật

07:30 - 18:00

Có cấp cứu

Thông tin bệnh viện

Được hình thành như là một mô hình thí điểm cho cơ chế xã hội hóa y tế vào đầu những năm 2000, bệnh viện được xem như đơn vị bệnh viện tư nhân đầu tiên trên toàn quốc, từ đó rút ra các bài học thực tế và lý luận cho các hình thức đầu tư tư nhân trong lĩnh vực y tế. Trong bối cảnh những năm 2000, nguồn lực đầu tư trong xã hội còn chưa có, việc hình thành được một bệnh viện theo mô hình xã hội hóa y tế đầu tiên, không chỉ là điểm sáng cho ngành y tế Hà Nội, mà còn là minh chứng cho quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là tiền đề cho các đơn vị y tế tư nhân đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Chuyên khoa
  1. Nhãn khoa