ThS. Nguyễn Minh Luân (Dr. Luke)

Tâm lý, Tham vấn tâm lý

Đặt lịch khám

Dành cho trẻ em

Dành cho người lớn

Thông tin bác sĩ

Thạc sĩ, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Luân (Luke Nguyễn) hiện là nhà tham vấn tại Sunny Care toàn cầu. Anh tốt nghiệp Thạc sỹ Tâm lý học Tổng quát tại Đại học New York, Mỹ; Thạc sỹ Tâm lý học Lâm sàng tại Đại học Hofstra, Mỹ, và hiện đang theo học chương trình Tiến sỹ Tâm Lý học Lâm sang tại Đại học Hofstra, Mỹ. Luke Nguyễn chuyên tham vấn về các lĩnh vực như trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách, sốc sau sang chấn; các chứng hoang tưởng và loạn thầ thông qua các liệu pháp tân tiến nhất và dựa theo bằng chứng khoa học như CBT, DBT, ACT, và các liệu pháp phối hợp thiền định và chánh niệm. Anh tư vấn thuần thục hai ngôn ngữ Anh và Việt.

Master, Psychologist Nguyễn Minh Luân (Luke Nguyen) is currently a consultant at Sunny Care globally. He holds a Master's degree in General Psychology from New York University, USA; Master of Clinical Psychology at Hofstra University, USA, and currently studying PhD program in Clinical Psychology at Hofstra University, USA. Luke Nguyen specializes in counseling in areas such as depression, anxiety, personality disorders, post-traumatic shock; paranoia and psychosis through state-of-the-art and scientifically evidence-based therapies such as CBT, DBT, ACT, and combined meditation and mindfulness therapies. He is fluent in two languages, English and Vietnamese.

Kinh nghiệm làm việc

Tham vấn viên Tâm lý

Viện Tâm lý Sunny Care

Tham vấn viên Tâm lý

Phòng khám ACT và DBT

Tham vấn viên Tâm lý

hòng khám Bệnh Tâm thần nghiêm trọng, thuộc Trung tâm Tâm lý học Saltzman Center, trực thuộc Đại học Hofstra (New York, Mỹ)

Quá trình đào tạo

Đại học New York, Mỹ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học Tổng quát

Đại học Hofstra, Mỹ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng

Đại học Hofstra, Mỹ

Theo học chương trình Tiến sỹ Tâm Lý học Lâm sàng

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thông tin địa chỉ

Viện Tâm Lý Sunnycare

VIỆN TƯ VẤN TÂM LÝ SUNNYCARE, Landmark Plus, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giờ làm việc

Thứ Hai

00:00 - 00:00

Thứ Ba

00:00 - 00:00

Thứ Tư

00:00 - 00:00

Thứ Năm

00:00 - 00:00

Thứ Sáu

00:00 - 00:00

Thứ Bảy

00:00 - 00:00

Chủ Nhật

00:00 - 00:00

Hình thức thanh toán

Tiền mặt

Visa

Mastercard