Cháu bị có triệu trứng đau đầu bên phải , nhức mắt , đau gáy ở nguyệt bên phải và có đi sét nghiệm máu thì tiểu cầu cao lên 800u/l