Xin chào bác sĩ , con 12t , xin dấu tên , dạo gần đây con đeo tay nghề thường xuyên trong hai ngày và mở âm thanh lớn , nhưng quả hai ngày sao con không đeo nữa , nhưng con lại có cảm giác ù tai và