Với căn bệnh này thì tôi có thể khám và điều trị tại đâu thưa bác sĩ