Cho e hỏi bị tăng huyết áp có uong dc calsium hansan dc ko ạ