Con chào bác sĩ, con tên Hương năm nay con 15 tuổi. Đầu tháng 7 con có đi nộp giấy đăng kí nhập học thì bị té xe. Con vừa được tháo bột vài hôm trước, nhưng cổ tay thì vẫn chưa cử động được. Bác sĩ