avatarbadge

Minh Tâm

Thông tin tác giả

Ngô Thị Minh Tâm là dược sĩ đồng thời là cây viết chuyên nghiệp về sức khỏe. Sau nhiều năm học tập và làm việc trong môi trường y dược, có cơ hội tiếp cận với nguồn tin khoa học cập nhật, Minh Tâm luôn mong muốn mang đến cho bạn đọc nhiều thêm một chút những hiểu biết cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe.