avatarbadge

Phong Huỳnh

Thông tin tác giả

Phong là người viết nội dung tại Hello Bacsi với hơn 4 năm kinh nghiệm. Các nội dung thế mạnh của Phong là Sức khỏe tinh thần – Tâm lý học – Thiền định – Mẹ và bé – Sản phẩm chăm sóc gia đình,.. Khi xuất bản nội dung, Phong luôn cố gắng để độc giả của bạn nhận được tối thiểu 80% thông tin chất lượng và chính xác, còn lại 20% bạn muốn thể hiện sự phù hợp và đồng cảm với đối tượng độc giả của mình.