Tôi bị bị bạch cầu mảng dòng tuỷ 5 năm, uống thuốc mỏi ngày và đi khám bác sỉ hàng tháng, bệnh tien triển tương đối tốt

tuy nhiên tôi bị xuất hiện 2 bên thái dương nhìn vào gióng nám màu xanh