Bác Sĩ cho em hỏi . Bị u bì buồng trứng có phải mổ ko