Tôi bị viêm đa xoang. các xoang nhiều mủ. mới đây vào viện ĐK Hợp Lực Thanh Hóa để mổ xoang nhưng sau 2 ngày tiêm kháng sinh thì bị dị ứng không mổ được. giờ tôi phải làm sao?