trong mắt có hạt mụn trắng, nằm gần con ngươi đen , mắt bị gì vậy bác sĩ, có cần phẫu thuật lấy mụn trắng ra Ko bác sĩ