Test pcr âm tính mà lấy dịch từ âm đạo thì họng có bị smg ko ạ. Em có quan hệ bằng đường miệng và họng