Bác sĩ ơi tại sao dương vật đã xìu xuống rồi mà phần da lại không bao trùm hoàn toàn đầu dương vật ạ